close
دانلود آهنگ جدید
خاطرات خنده دار

تشریفات عروسی , ماشین عروس , تالار و جهیزیه عروس , خدمات و راهنمای مراسم عروسی

جدید ترین مطالب
بخش بایگانی

 

 

 

 

 


 مسـافرت بودیـم

نشـسه بودم طبـقه بالا داشم آهنگ گوش مـی کـردم
تـو حـال خـودم بودم
ی هـستی خانـوم داریم کوچــمولــوعه
فک کنم دو سـال و نیــمش بشـه
اومد صـدام کرد
هـندزفری رو درآورم گفــتم :جــــونم
گـف: کیی ییییــان میــای پاییــن
گـفتـم آره که مـیام
رفتـیم پـاییــن تو جمـع گف بشـین رو ای مبلــه تـا مـن بیـام
رف عروسکشـــو آورد گف کییی یییـــان ؟
من:جـونم سی موخـــوای؟
لباسـه عروسـکشو داد پـایین گف نیـگـا کن عروسکم جی جی داره، بخــورش
ی قه قهه زدم ا ترس سکتـــه زد
ملتـــ ترکیدن ا خنده
هـمـوجا آب شدم رفتم تو زمین ا حیاط بیـرون اومـدم رفتـم نشسم تو ماشین
حیثیتمو به باد فنا داد :|

2

آقا یه روز بابام بهم گفت برو موبایل مامانتو بیار رفتم آوردم

گفت یه زنگ به من بزن زدم دیدم نام مخاطب رو نوشته وزیر جنگ

کلی باهم خندیدیم بعد مامانم اومد گفت چی شده

منم خیلی سریع واقعیت رو گفتم آقا بیا ببین یک دعوایی شد

منم رفتم زیرماشین قایم شدم تا شب شب که داداشم داشت میرفت دستشویی

از پایین ماشین پاشو گرفتم داداشم یک دادی کشید بابام پرید بیرون دنبال داداشم

داداشمم دبرو که الفرار.....منم زیرماشین اگزوز گاز زدم

خلاصه درعرض یه روز دوبار گل کاشتم.

من D:

وزیرجنگ :(

داداش زهره ترک شده ×(

.

.

دیروز یه پراید صورتی دیدم خیلی قشنگ بود

گفتم صد در صد رانندش دختره

اومدم ازش سبقت بگیرم به چشم خواهری یه نگاه انداختم ببینم

رانندش چه شکلیه احیانا و نیاز به سایه بالا سر داره یا نه ؟؟؟

چشمتون روز بد نبینه یه آقایی با هیکل نتراشیده و نخراشیده

تو مایه های اکبر سبیل خودمون راننده بود

هیچی الان تو فاز خودکشی قرار گرفتم

ولی هر چی خودمو از طبقه همکف میندازم پایین نمیمیرم !!!

.

.

یه شب دیروقت از عروسی برگشتیم خونه

دو نفر با سر و صدای زیاد از تو حیاط فرار کردن

طفلکیا تازه موفق شده بودن درو باز کنن که ما رسیدیم

حالا اینا لیست چیزائیه که گم شده:

لباسی که عمه ی عزیزم از مسافرت برام آورده بود!

قابلمه ای که جاری مامانم بهش کادو داده بود!!

کفشای داداشم!

جالب اینه که یه ماه از این قضیه گذشته ولی هر روز چیزای جدیدی به لیست اضافه میشه!

مثل گلدون شیشه ای کنار تلویزیون!

مدیونید اگه فکر کنید من شکستمش!!

.

.

بــآ دوســته خــوآهــرم رفــتـیم بــیـرون حــآلــآ مــکـآلــمه رو دآشــته بـآشـین:

مــن رو بــه دوســته خوآهــرم : خــب حـالــآ مــیـخوآیـم کــجـآ بریــم ؟

نــغـمه (دوســته خــوآهــرم): چــی؟

مــن : هــیــچی بــآبــآ

نغــمـه : چــی؟؟

مــن : مــیــگم میــخـوآیــم کــجــآ بــریـم ؟؟

نــغــمه : چــی ؟

مــن : هــیــچی عــاقــآ جــآن شــیـکر خــوردم ، بــرو عمـــتو مســخره کن!

نـــغــمه : چــی ؟

مــن رو ب خــوآهــرم : ایــن دوســتــت مشــکـله شــنـوآیــی دآره ؟؟

کــچــلـمون کــرد بــخـدآ!

خــوآهــرم یــه دونــه مــحـکم زد پــس کــَلَم و گــف :

گــوســآلــه دآره عــطــسه مــیـزنــه ایــنـم نــفـهمــیدی کــودنO_o

لــآمـــصب عــطـسـش بــآ عـشــوه بــود حــآلــآ مــن کــ عــطــسه مــیــزنــم

یـه آفــتــآبـه تــف رو صــورتــه طــرف خــآلـی مــیـشه!

صــدآشــم کــه هــر کــی مــنو نــشـنآســه فــک مــیـکنـه آمــریـکــآ حــمــله کــرده^_^

.

.

اغا یادتونه بچه بودیم میرفتیم عروسیی ،مهمونیی، حاجی خوری چیزی

ور میداشتن به ما غذا جدا میدادن......یعنی غذا بچه و بزرگ جدا بود اخه من بدم میومد بدم میومد

(غذا بزرگ دوتا سیخ کوبیده بود و گوجه و چلو غذای بچه یه نصف کف گیر بود با یه سیخ کباب کوچیک)

همیشه هم وقتی از سر سفرشون پا میشدم گشنم بود

بدتر از همه کیک بود اون که دیگه جیگر ادمو خون می کرد

اغا ور میداشتن یه تیکه کیک قده کله ما میدادن به این پیرزنا فشار خون داره چربی بالا

که اونم یه گوششو می خوردو بقیشو میمالید به هم بعد به ما یه لایه نازک

که از این طرفش میشد گل بشقاب رو دید می دادن

ای ما میسوختیم می سوختیم که نگو

هنوزم که یادم میوفته جیگرم خون میشه

.

.

جمعه ای دراز کشـیدم آبجی کـوچولـوم اومـده تـُف کاری و مـاچ و مـوچ

که داداش حـوصـله م سر رفـته....صـورتتو زدی بـذا آرایشت کنم!

_نزدیک من شـدی نـشدی آآآ

بـخدا اذیـتت نمی کـنم تـو چـشاتو ببند بخواب

_ د بـرو بـچه

داداشـــی؟ یـادتـه دو سـالـم بود گـریه میکردم ، مـنـو کـول مـیکـردی؟چقـد دوسم داشی اونوخـتااا :(

_ی کـلـمـه دیگه حرف بـزنی خودت مـی دونی.. زود تـند سـریع تمومـش کن

بـاشه چـشـم...حالا شاهـکـارش تموم شده

ی آینه داده دس من میگه نیگا کن خوب شد؟

_ :| ای چه وضعیه حالا چیکا کنـم؟بـرو اونور بـرم بشورم سـر و صورتمو

نـه نـه ای همه زحـمـت کشـیدم صـب کـن .. بـیا بـذا ای شالمو بـذارم رو سرت

_خـدایا منو ا دس ای دخـدر نـجـات بده،بـرو اونـور، ای چـه ریخـتـیه واس مـن درس کـردی؟

دیدی دیدی داداش چـقـد زشـت شـدی؟

شمـایی کـه میگی دخدرا بـا آرایش قـشـنـگـن و پـسـرا هـمی جـوری خـوبـن

ببین بـا روسـری چـقـد بــیریـخـت شـدی... تـازه کـلـی آرایـشـت کـردم :/

پـرچـم دخـدرا در اهـتـزاز ِ

خـواهـر ِ دارم مـن؟ :|

.

.

یه بار داشتم تواینترنت می چرخیدم

یه دفه مامانم پرید تو اتاقم گفت به هیچ دکمه ای دست نزن

بعد اومد گفت بزن صفحه قبلی

بعد در کمد پشت سرم رو بازکرد دیدم خواهر کوچیکم از کمد اومد بیرون گفت

مامان نگران نباش تو سایت های بد نرفت

اعتراف می کنم یه با زنگ زدم 700 اپراتور ایرانسل کلی پشت خط منتظر موندم تا بعد یه ربع یه پسره جواب داد منم حواسم دیگه به گوشی نبود هل شدم گفتم: سلام منزل آقای ایرانسل؟
اعترافات خنده دار


اعتراف میکنم یه بار اتو کشیدن موهام یکساعت طول کشید چون موهام بلند بودن ، بعد از کلی کیف کردن واحساس رضایت، نگاه کردم دیدم اتو موم خاموشه


اعترافات خنده دار


کلاس اول دبستان بودم سر درس "ص" وقتی داشتم مشقاشو مینوشتم به ذهنم رسید ما تو زبان عامیانه میگیمبارون اما کتابیش میشه باران پس صابون هم لابد صابانِ اصلش!!! از این نبوغ خودم خرکیف شدم همه مشقامو نوشتم صابان!!! فرداش معلممون به شدت نبوغمو برد زیر سوال


بقیه (اعتراف های تکان دهنده ی خنده دار جدید) را در ادامه مطلب ببینید


یادتون نره:

 می تونید از طریق نظرات اعتراف های خودتون رو برای ما بفرستید تا با اسم خودتون تو سایت به نمایش بزاریم شاید بتونی به لبی, خنده هدیه بدی . . .

ادامه مطلب
طنز نوشته خنده دار جدید 92
کامپیوترو روشن میکنی صبر می کنی ویندوز بالا بیاد
یه قلوب از چاییتو میخوری
کلیک می کنی رو مای کامپیوتر
میری تو درایو G... .
یه سیگار روشن می کنی .
میری تو مای پیکچر.
یه پک سنگین.
دنبال یه فایل قدیمی می گردی.
یه پک سنگین دیگه.
پیداش می کنی ،
بازش می کنی.
یه پک دیگه.
عکسا رو نگاه می کنی
یه لبخند میزنی به خاطراتی که زنده شدن و دارن جلوت راه میرن
میرسی به یه عکس . . .
این عکس یه اشکالی داره.
یه پکــ سنگین . .
نه دو تا پکــ سنگیـــن .
نمی خوای قبول کنی
جای یکی تو زندگیت خالیه
" دقیقا همونی که توی عکس خودشو چسبونده بهت "
محو عکسی
کم کم داغی سیگار دستتو میسوزونه
به خودت میای
سیگارو تو جاسیگاری خاموش می کنی
کامپوتر رو خاموش می کنی
خودتو پرت میکنی روی تخت
چشاتو می بندی و زیر لب میگی :
عجب تی شرتی بود حیف که گمش کردم
ديوونه رواني أم خودتي

ادامه مطلب

در تورنتو کانادا یه دانشگاه بود . تازگی ها مد شده بود دخترها وقتی می رفتن تو دستشویی ، بعد از آرایش کردن آیینه رو می بوسیدن تا جای رژ لبشون روی آینه دستشویی بمونه .

مستخدم بیچاره از بس جای رژ لب پاک کرده بود خسته شده بود. موضوع رو با رییس دانشگاه در میون می ذاره .

فرداش رییس دانشگاه تمام دخترها رو جمع می کنه جلوی در دستشویی و می گه :
کسانیکه که این کار رو می کنن خیلی برای مستخدم ایجاد زحمت می کنن . حالا برای اینکه شما ببینین پاک کردن جای رژ لب چقدر سخته ، یه بار جلوتون پاک می کنه .

مستخدم با آرامش کامل رفت دستمال رو فرو کرد تو توالت ، بعد که دستمال خیس شد ، شروع کرد به پاک کردن آینه .

از اون به بعد دیگه هیچکس آیینه ها رو نبوسید!

ادامه مطلب
اس ام اس و جوک خنده دار غضنفر


 قبض آب غضنفر میاد

به بچه هاش می گه فردا که رفتم پرینت آب رو گرفتم
معلوم میشه کی هی می ره دستشویی!!

*** جدیدترین جوک های عضنفری سال 92 ***

مناجات غضنفر : خدایا گناهام رو ندیده بگیر همونطور که دعاهام رو نشنیده می گیری!!!

*** جدیدترین جوک های عضنفری سال 92 ***

از غضنفر می پرسن ساعت چنده غضنفر که ساعت بلد نبوده میگه بدو بدو دیرت شده!

*** جدیدترین جوک های عضنفر سال 92 ***

غضنفر میره یخ بخره پول کم میاره دستش رو می ذاره رو یخ می گه از این سرد تر نداری؟!

*** بامزه ترین  جوک های عضنفر سال 92 ***

به غضنفر خبر میدن که بابا شدی میگه به زنم نگید میخوام غافلگیرش کنم

*** جوک های بامزه غضنفر 2013 ***

تابلو جدید راهنمایی و رانندگی: جاده غضنفر دارد، خطر پرتاب سنگ!

*** طنز های خنده دار ترکی سال 92 ***

یه روز غضنفر رو به جرم دزدی می برن دادگاه قاضی میگه خجالت بکش این دفعه چهارمته که میای
دادگاه. غضنفر به قاضی میگه تو خجالت بکش که هر روز اینجایی !

*** جوک باحال و بامزه غضنفر جدید ***

یه غضنفر زنگ میزنه پیتزا فروشی می گه یه پیتزا می خواستم. فروشنده میگه . به نام .... ؟ غضنفر میگه . آخ آخ . ببخشید .به نام خدا , یه پیتزا می خواستم

*** بازمزه ترین جوک های غظنفر 92 ***

مسافری كه تازه به شهر غضنفر وارد شده بوده از آقا غضنفر می پرسه ما اینجاغریبیم. كجا آمپول می زنن؟ غضنفر باسنش رو نشون می ده می گه اینجا

*** سایت به روز ترین جوک های خنده دار و بامزه ***


بقیه «جوک و اس ام اس خنده دار عضنفر» را در ادامه مطلب ببینید

ادامه مطلب